The Rhetoric of Paintings: Balinese Painters, Dutch Colonists and the Question of Gender Relationships in 19th and Early 20th Century Bali

  • Peter Worsley University of Sydney

Abstract

The present essay is about the interpretation of paintings and how an interest which Balinese painters display in gender relationships in the context of illustrations of ritual in their narrative works on the one hand, contrasts with strong expressions of Dutch disapproval of the despotic nature of the rule of Balinese kings and consequentially the unjust treatment of women in Balinese society on the other. With this in mind, the present paper first considers the representation of gender relationships in a number of Balinese paintings from the nineteenth and early twentieth centuries and then turns to a discussion of the understanding of Balinese gender relationships of two members of Dutch colonial society in the Dutch East Indies, one a senior bureaucrat, Graaf C.W.S van Hogendorp and the other the protestant missionary R. van Eck. I discuss a play by Graaf C.W.S van Hogendorp, ‘Pièce de Circonstance sur la conquête de Bali 1846’, written to celebrate the victory of the Dutch army over the Kingdom of Buleleng in 1846 and an article about ‘Het Lot der Vrouw op Bali’ (‘The lot of the Balinese woman’), published in the journal Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde in 1872 by the protestant missionary R. van Eck.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Peter Worsley, University of Sydney

Professor Emeritus

References

Blok, P. J. and Molhuysen, P. C. (1911). Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek Deel 1 and Deel 2, https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu00_01/

Bloemen Waanders, P. L. van. (1855).‘Aantekening omtrent Bali. (Extract uit het dagboek van een ambtenaar—belast met eene kommissie in Beliling’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, V:431–447.

Bloemen Waanders, P. L. van. (1857). ‘Aantekening omtrent Bali. (Extract uit het dagboek van een ambtenaar—belast met eene kommissie in Beliling’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, VII:73–77.

Bloemen Waanders, P. L. van. (1859). ‘Aanteekeningen omtrent de zeden en gebruiken der Balinezen, inzonderheid die van Boeleleng’ Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, VIII:105–279.

Bloemen Waanders, P. L. van. (1868). ‘Bijdragen tot de kennis van het eiland Bali’, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië Derde Serie, Tweede Jaargang:370–410.

Bloemen Waanders, P. L. van. (1870a). ‘Dagverhaal eener reis over Bali in Juni en Juli 1856’, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië Derde Serie, Vierde Jaargang:I 415–441, II 12–38.

Bloemen Waanders, P. L. van. (1870b). ‘Nieuwe bijdragen tot de kennis van Bali. Medegedeeld door Dr. P. J. Veth’, Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië Derde Serie, Vierde Jaargang: II 434–452.

Boon, James. (1977). The Anthropological romance of Bali Dynamic Perspectives in marriage, castes, politics and religion. Cambridge: Cambridge University Press.

Broek, H. A. van den. (1835). ‘Verslag nopens het eiland Bali, de vorsten, hunne geaardheid en betrekkingen, den handel, de culture, de bevolking, hare zeden en gewoonten, godsdiensten en andere bijzonderheiden’, De Oosterling. Tijdschrift van Oost-Indië. I:158–236.

Compère, Marie-Madeleine, Julia, Dominique. (1984). Les collèges français: 16e–18e siècles, Institut national de recherche pédagogique, Service d’histoire de l’éducation, Paris: I.N.R. P.: C. N. R. S.

Creese, Helen. (2005). Women of the kakawin world: marriage and sexuality in the Indic courts of Java and Bali, Armonk, New York: Sharp.

Creese, Helen. (2016a). Bali in the early nineteenth century: The ethnographic accounts of Pierre Dubois, Leiden and London: Brill. [KITLV Verhandelingen 305].

Creese, Helen. (2016b). ‘The legal status of widows and divorcees (janda) in colonial Bali’, Indonesia and the Malay World, 44 (128):84–103.

Davis, Richard H. (2002). Review of Inden, R., Walters, J., and Ali, D. 2000. Querying the medieval: Texts and the History of Practices in South Asia. New York: Oxford University Press. Journal of Asian Studies 61:1408–1411.

Eck, R. van. (1872a.) ‘Balische spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, 8:170–188.

Eck, R. van. (1872b). ‘Het Lot der vrouw op Bali’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde Zesde Serie Deel 1:370 394.
Eck, R. van. (1875a). Tekst en vertaling van de Megantaka: Balineesch gegoeritan, voorafgegaan door eenige algemeene opmerkingen over de Balische kidoeng, Batavia: Bruining en Wijt. [Verhandeling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 38(3]

Eck, R. van. (1875b). ‘Balische spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, 21:122–145, 377–402.

Eck, R. van. (1876a). Beknopte handleiding bij de beoefening de Balische Taal ten dienste van zendelingen en ambtenaren, Utrecht: Kemink en Zoon.

Eck, R. van. (1876b.) Eerste proeve van een Balineesch-Hollandsch woordenboek. Utrecht: Kemink en Zoon.

Eck, R. van. (1876c). ‘Bagoes Oembara of Mantri Koripan: Balineesch gedicht. Teks en Nederlandche vertaling’, Bijdragen tot de Taal-, land-, en Volkenkunde 21.

Eck, R. van. (1878–1880). Schetsen van het eiland Bali, Overdruk uit Tijdschrift voor Nederlandsch-Indë, Negende Serie Delen 7(1)–9(2). Zaltbommel.

Gunarsa, Nyoman et al. (2006). Classical Balinese Painting NyomanGunarsa Museum, NyomanGunarsa Museum of Classical Balinese Painting and Gateway Books International.

Goris, R. (1960). ‘Holidays and Holy Days’, in Swellengrebel, J. L. (ed), Bali: Studies in Life, Thought, and Ritual, The Hague and Bandung, pp. 113–129.[Originally published in 1933 as ‘Bali’s hoogtijden’, Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde 73: 436–452]

Hobart, Mark. (2019). ‘How Southeast Asians Argue: Exploring cultural differences in styles of reasoning and rhetoric’, Keynote address 14th Singapore Postgraduate Forum on Southeast Asian Studies, 24–26 July 2019. Asia Research Institute, National University of Singapore.

Hogendorp, Charles de. Essais de poesie.

Hogendorp, C. S. W. Graaf van. Eerste beginselen de aardrijkskunde.

Hogendorp, C. S. W. Graaf van. (1830). Coup d’oeil sur l’île de Java et les autres possessions nêerlandaises dans l’archipel des Indes, Bruxelles: C. J. de Mat.

Hogendorp, C. S. W. Graaf van. (1833). Tafereelen van Javaansche Zeden: Vier oorspronkelijke verhalen.Amsterdam: C. G. Sulpke.

Hogendorp, C. S. W. Graaf van. (1853). Bouwstoffen van een eigen levensschets.

Hogendorp, C. S. W. Graaf van. (1856). Souvenirs de ma vie publique et particulière.

Hogendorp, C.S.W., Graaf van and J. Olivier (trans). (1833). Beschouwingen der Nederlandscne Bezittingen in Oost-Indie, Amsterdam: Sulpke.

Inden, R., Walters, J., and Ali, D. (2000). Querying the medieval: Texts and the History of Practices in South Asia. New York: Oxford University Press.

Jauss, H. R. (1982a). ‘Literary History as a Challenge to Literary Theory’ in Toward an Aesthetic of Reception, pp. 3–45. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Jauss, H. R. (1982b). ‘Theory of genres and Medieval Literature’ in Toward an Aesthetic of Reception, pp. 76–109. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kemp, P. H. van. (1899). ‘Het verblijf van Commissaris van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 50: 331–390.

Korn, V. E. (1932). Het Adatrecht van Bali. ‘s-Gravenhage: Naeff.

Kraan, Alfons van der. (1985). ‘Human sacrifice in Bali: Sources, Notes and Commentary’, Indonesia 40:89–121.

Kraan, Alfons van der. (1992). George Pocock King: merchant adventurer and catalyst of the Bali war, 1846–49, Occasional paper 22, Hull: Centre for South-East Asian Studies, University of Hull.

Kraan, Alfons van der. (1995). Bali at war: a history of the Dutch-Balinese conflict of 1846–49, Monash Papers on Southeast Asia 34, Clayton:Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.

Miller, W. G. (2020). British Traders in the East Indies 1770–1820. ‘At Home in the Eastern Seas’. Woodbridge:The Boydell Press.

Paulus, Jozlas, Stibbe, D. G., Graaff, Simon de. (1917-1939). Encylopaedie van Nederlansch-Indië, Eerste en Tweede Deel, ‘S-Gravenhage: Nijhoff; Leiden: Brill.

Michel Picard. (2017). Kebalian: La construction dialogique de l’identité balinaise.Paris: Association Archipel, École des Hautes Études en Sciences Sociales.[Cahiers d’Archipel 44].

Michel Picard. (2020). Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali, Jakarta: KPG Gramedia.

Swellengrebel, J. L. (1948). Kerk en Tempel op Bali. van Hoeve: ‘s-Gravenhage.

Swellengrebel, J. L. (1974-1978). In Leideckers voetspoor: Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. I 1820–1900 & II 1900–1970, s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. [KITLV Verhandelingen 68 & 82]

Vickers, A., (1984). “Ritual and Representation in Nineteenth-Century Bali.” RIMA 18,1: 1-35.

Vickers, Adrian. (1985). ‘Commoner temple, commoner painters: the village temple and traditional Balinese painting’, in Masselos, Jim (ed.), Popular art in Asia: The people as patrons. The visual arts. Centre for Asian Studies, The University of Sydney [Working Papers No. 1]

Vickers, Adrian. (2012). Balinese Art: Paintings and Drawings of Bali 1800–2010. Singapore: Tuttle Publishing.

Worsley, Peter. (2011). ‘A new date of a painting of the Siwaratrikalpa’, ManjuShree (ed.): From beyond the eastern horizon; Essays in honour of Professor Lokesh Chandra. New Delhi: Aditya Prakashan. pp. 205–214.

Worsley, Peter, S. Supomo, Thomas M. Hunter, Margaret Fletcher. (2013). Mpu Monaguṇa's Sumanasāntaka; An Old Javanese Epic Poem, its Indian source and Balinese illustrations. Leiden/Boston: Brill. 2013 [KITLV Bibliotheca Indonesica 36.]

Worsley, Peter. (2014). ‘The History of a narrative. The Story of Prince Aja and Princess Indumat in Nineteenth and Early Twentieth Century Bali’, Journal of Hindu Studies:1–26.

Worsley, Peter. (2016a). ‘Kisah Brayut dalam Lukisan Kamasan dari Abad ke-19 dan ke- 20’. Jurnal Kajian Bali 6 (2).

Worsley, Peter. (2016b). ‘The Games painters play: visual design in Balinese paintings from Kamasan’, Second International Symposium on How Indonesians Argue, Oxon. Online at: http://www.criticalia.org/symposia--panels/howindonesians-argue-2.html.

Worsley, Peter. (2017a). ‘Balinese Painting and Ritual’, TAASA Lecture Series 2017, Sydney Mechanics School of Arts, Monday 3rd April 2017.

Worsley, Peter. (2017b.) ‘Ritual in Balinese Paintings: a Balinese Brayut Painting from the Nyoman Gunarsa Museum Bali’, TAASA Review 3.

Worsley, Peter. (2017c.) ‘Preliminary thoughts on the rhetoric of paintings: Ritual and Balinese painting in the late nineteenth and early twentieth centuries’, paper read in the panel ‘How Indonesians Argue’ at the Ninth Euro SEAS Conference, University of Oxford, 16–18 August 2017. Online at http://www.criticalia.org/symposia--panels/worsley---the-rhetoric-of.pdf

Worsley, Peter. (2018). ‘Preliminary thoughts on the rhetoric of paintings: Ritual and Balinese painting in the late nineteenth and early twentieth centuries’, paper read in the panel ‘Textual Histories of Premodern Asia’ at the 22nd Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA), at the University of Sydney, 3–5 July 2018.

Worsley, Peter. (2018). ‘The rhetoric of paintings: the Balinese Malat and the prospect of a history of Balinese ideas, imaginings and emotions’, paper read at the Symposium ‘Panji Stories in Manuscripts and performance’, Leiden University Library and KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), 21 September 2018.

Worsley, Peter. (2019a.) ‘The rhetoric of Paintings: Towards a History of Balinese Ideas, Imaginings and Emotions in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries’, Jurnal Kajian Bali: Journal of Bali Studies 9:35–54.

Worsley, Peter. (2019b). Review ‘Michel Picard, Kebalian: La construction dialogique de l’identité balinaise. Paris: Association Archipel, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2017 [Cahiers d’Archipel 44] 353 pages, ISBN: 978-2-910513-77-1’. Archipel 98: 257–261.

Worsley, Peter. (2020). ‘The rhetoric of paintings: the Balinese Malat and the prospect of a history of Balinese ideas, imaginings and emotions’, Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya 21:303–325.
Published
2021-04-02
How to Cite
WORSLEY, Peter. The Rhetoric of Paintings: Balinese Painters, Dutch Colonists and the Question of Gender Relationships in 19th and Early 20th Century Bali. Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies), [S.l.], v. 11, n. 1, p. 238-262, apr. 2021. ISSN 2580-0698. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/70217>. Date accessed: 23 oct. 2021. doi: https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i01.p14.
Section
Articles