Published: 2012-11-29

Abstract views: 184, PDF downloads: 264

SISTEM IRIGASI SUBAK DENGAN LANDASAN TRI HITA KARANA (THK) SEBAGAI TEKNOLOGI SEPADAN DALAM PERTANIAN BERIRIGASI

Wayan Windia, Suprodjo Pusposutardjo, Nyoman Sutawan, Putu Sudira, Sigit Supadmo Arif
Abstract views: 1953, PDF downloads: 1872
Abstract views: 55, PDF downloads: 198
Abstract views: 489, PDF downloads: 2198
Abstract views: 217, PDF downloads: 225
Abstract views: 104, PDF downloads: 217
Abstract views: 436, PDF downloads: 521
Abstract views: 208, PDF downloads: 398
Abstract views: 361, PDF downloads: 482
Abstract views: 66, PDF downloads: 271
Abstract views: 282, PDF downloads: 367
Abstract views: 430, PDF downloads: 980
Abstract views: 206, PDF downloads: 970
Abstract views: 189, PDF downloads: 337

DINAMIKA PERBERASAN DI SULAWESI TENGGARA

ZAINAL ABIDIN, IDRIS -, AMIRUDDIN SYAM
Abstract views: 66, PDF downloads: 495
Abstract views: 1059, PDF downloads: 1866
Abstract views: 162, PDF downloads: 514
Abstract views: 112, PDF downloads: 156