Published: 2012-11-29

Abstract views: 235, PDF downloads: 458

SISTEM IRIGASI SUBAK DENGAN LANDASAN TRI HITA KARANA (THK) SEBAGAI TEKNOLOGI SEPADAN DALAM PERTANIAN BERIRIGASI

Wayan Windia, Suprodjo Pusposutardjo, Nyoman Sutawan, Putu Sudira, Sigit Supadmo Arif
Abstract views: 2310, PDF downloads: 2372
Abstract views: 125, PDF downloads: 312
Abstract views: 583, PDF downloads: 2310
Abstract views: 273, PDF downloads: 279
Abstract views: 134, PDF downloads: 420
Abstract views: 524, PDF downloads: 628
Abstract views: 264, PDF downloads: 515
Abstract views: 499, PDF downloads: 524
Abstract views: 101, PDF downloads: 547
Abstract views: 324, PDF downloads: 695
Abstract views: 515, PDF downloads: 1045
Abstract views: 243, PDF downloads: 1328
Abstract views: 213, PDF downloads: 471

DINAMIKA PERBERASAN DI SULAWESI TENGGARA

ZAINAL ABIDIN, IDRIS -, AMIRUDDIN SYAM
Abstract views: 84, PDF downloads: 659
Abstract views: 1204, PDF downloads: 1949
Abstract views: 297, PDF downloads: 999
Abstract views: 151, PDF downloads: 177