Kristanto, Heru, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia