Kumalasari, P., & Sudiarta, I. (2020). PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH ATAS PENGGUNAAN TANAH PERSEORANGAN TANPA PEMBEBASAN OLEH PEMERINTAH. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(3), 301-318. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/57415