Jongguran Tio Debora Sitinjak, A., Dunia, N., & -, M. (2015). KEDUDUKAN OBJEK LEASING YANG DIKUASAI OLEH LESSE APABILA LESSOR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, . Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13158