Maharani, M., & Puspita Shara, M. (2022). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Menentukan Kecakapan membuat Perjanjian dihadapan Notaris. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 10(3), 314-324. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/79636