BUDI RAHARJA, I G. N.; ARIANA, I Nyoman Tirta; OKA, A. A.. UPAYA MEMPERTAHANKAN BERAT ORGAN DALAM BABI LANDRACE PERSILANGAN DENGAN MEMBERIKAN LARUTAN ORALIT (G) SELAMA PENUNDAAN PEMOTONGAN. Jurnal Peternakan Tropika, [S.l.], feb. 2014. ISSN 2722-7286. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/tropika/article/view/7917>. Date accessed: 08 june 2023. doi: https://doi.org/10.24843/EJPT.2013.v01.i01.p01.