Susana, I W., I N. T. Ariana, & A. A. Oka. " RECAHAN KOMERSIAL KARKAS PADA BABI LANDRACE PERSILANGAN YANG DIBERI SEKAM PADI PADA RANSUM MENGANDUNG LIMBAH HOTEL." Jurnal Peternakan Tropika [Online], 2.1 (2014): 20-29. Web. 28 Mar. 2023