Susana, I., Ariana, I., & Oka, A. 2014 Nov 20. RECAHAN KOMERSIAL KARKAS PADA BABI LANDRACE PERSILANGAN YANG DIBERI SEKAM PADI PADA RANSUM MENGANDUNG LIMBAH HOTEL. Jurnal Peternakan Tropika. [Online] 2:1