Susana, I., Ariana, I., & Oka, A. (2014). RECAHAN KOMERSIAL KARKAS PADA BABI LANDRACE PERSILANGAN YANG DIBERI SEKAM PADI PADA RANSUM MENGANDUNG LIMBAH HOTEL. Jurnal Peternakan Tropika, 2(1), 20-29. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/tropika/article/view/11009