Rohmah, Sitatur, Simpen, I Wayan, AND Teguh, I Wayan. " Proses Morfologis dalam Kumpulan Puisi Asmaraloka: Puisi, Nada, dan Cinta Karya Usman Arrumy" Stilistika : Journal of Indonesian Language and Literature [Online], Volume 2 Number 1 (30 October 2022)