Rohmah, Sitatur, I Wayan Simpen, & I Wayan Teguh. " Proses Morfologis dalam Kumpulan Puisi Asmaraloka: Puisi, Nada, dan Cinta Karya Usman Arrumy." Stilistika : Journal of Indonesian Language and Literature [Online], 2.1 (2022): 40-50. Web. 8 Feb. 2023