Rohmah, S., Simpen, I., & Teguh, I. 2022 Oct 30. Proses Morfologis dalam Kumpulan Puisi Asmaraloka: Puisi, Nada, dan Cinta Karya Usman Arrumy. Stilistika : Journal of Indonesian Language and Literature. [Online] 2:1