Siamy, Hapy Ardiaviandaru, Pangkahila, J.Alex, AND Irfan, Muh.. " SENAM OTAK LEBIH MENINGKATKAN KESEIMBANGAN DINAMIS DARIPADA SENAM KESEGARAN JASMANI (2008) PADA ANAK USIA 7-8 TAHUN DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA BARAT" Sport and Fitness Journal [Online], (24 November 2015)