Siamy, Hapy Ardiaviandaru, J.Alex Pangkahila, & Muh. Irfan. " SENAM OTAK LEBIH MENINGKATKAN KESEIMBANGAN DINAMIS DARIPADA SENAM KESEGARAN JASMANI (2008) PADA ANAK USIA 7-8 TAHUN DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA BARAT." Sport and Fitness Journal [Online], (2015): n. pag. Web. 14 Jul. 2020