Siamy, H., Pangkahila, J., & Irfan, M. 2015 Nov 24. SENAM OTAK LEBIH MENINGKATKAN KESEIMBANGAN DINAMIS DARIPADA SENAM KESEGARAN JASMANI (2008) PADA ANAK USIA 7-8 TAHUN DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA BARAT. Sport and Fitness Journal. [Online] :