SIAMY, Hapy Ardiaviandaru; PANGKAHILA, J.Alex; IRFAN, Muh.. SENAM OTAK LEBIH MENINGKATKAN KESEIMBANGAN DINAMIS DARIPADA SENAM KESEGARAN JASMANI (2008) PADA ANAK USIA 7-8 TAHUN DI KECAMATAN SIMPANG TERITIP BANGKA BARAT. Sport and Fitness Journal, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2654-9182. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sport/article/view/16624>. Date accessed: 14 july 2020.