Pawesi Siantika, I Putu, Pratolo Rahardjo, & I Gusti Agung Putu Raka Agung. " RANCANG BANGUN MODUL PRAKTIKUM SISTEM EMBEDDED BERBASIS RASPBERRY PI (MODUL 2: PENERAPAN SISTEM SEDERHANA)." Jurnal SPEKTRUM [Online], 8.2 (2021): 202-213. Web. 29 Feb. 2024