Dwijayanti, Fitria, Sukmaningsih, A.A.S.A., Rai Suarni, , Ni Made, Sudirga, Sang Ketut, AND Susun Parwanayoni, Ni Made. " PEMBERIAN EKSTRAK BUAH JUWET (Syzygium cumini L.) TERHADAP JUMLAH DAN MORFOLOGI SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus sp.) JANTAN YANG TERPAPAR ASAP ROKOK" SIMBIOSIS [Online], (31 March 2017)