Dwijayanti, Fitria, A.A.S.A. Sukmaningsih, , Ni Made Rai Suarni, Sang Ketut Sudirga, & Ni Made Susun Parwanayoni. " PEMBERIAN EKSTRAK BUAH JUWET (Syzygium cumini L.) TERHADAP JUMLAH DAN MORFOLOGI SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus sp.) JANTAN YANG TERPAPAR ASAP ROKOK." SIMBIOSIS [Online], (2017): 20-24. Web. 20 Jan. 2021