Dwijayanti, F., Sukmaningsih, A., Rai Suarni, ,., Sudirga, S., & Susun Parwanayoni, N. 2017 Mar 31. PEMBERIAN EKSTRAK BUAH JUWET (Syzygium cumini L.) TERHADAP JUMLAH DAN MORFOLOGI SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus sp.) JANTAN YANG TERPAPAR ASAP ROKOK. SIMBIOSIS. [Online] :