Dwijayanti, F., Sukmaningsih, A., Rai Suarni, ,., Sudirga, S., & Susun Parwanayoni, N. (2017). PEMBERIAN EKSTRAK BUAH JUWET (Syzygium cumini L.) TERHADAP JUMLAH DAN MORFOLOGI SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus sp.) JANTAN YANG TERPAPAR ASAP ROKOK. SIMBIOSIS, , 20-24. doi:10.24843/JSIMBIOSIS.2017.v05.i01.p05