Astadi, I Gede. " ANTARA ELING DAN RAGU: ANALISIS PSIKOLOGI SASTRA NOVEL DEWI KAWI" Humanis [Online], (8 April 2014)