Astadi, I Gede. " ANTARA ELING DAN RAGU: ANALISIS PSIKOLOGI SASTRA NOVEL DEWI KAWI." Humanis [Online], (2014): n. pag. Web. 21 Sep. 2019