Astadi, I. 2014 Apr 8. ANTARA ELING DAN RAGU: ANALISIS PSIKOLOGI SASTRA NOVEL DEWI KAWI. Humanis. [Online] :