Husnun Anggraini, K. (2017). Aplikasi Motif Hias Tinggalan ArkeologiMasa Hindu-Budha Menjadi Motif Hias Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Trowulan. Humanis, 21(1), 31-36. doi:10.24843/JH.2017.v21.i01.p06