Suari, Ni Kadek Lestya, Udayana, I Nyoman, AND Parthama, I Gusti Ngurah. " The Effects of Cohesive Devices Used in the Background of the Study of English Department Students’ Undergraduate Theses" Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya [Online], Volume 22 Number 2 (10 September 2022)