SUARSANA, I. 2012 Sep 4. PENGARUH PEMBERIAN KITOSAN TERHADAP KADAR MINERAL DAN KOLESTEROL SERUM KELINCI. Majalah Ilmiah Peternakan. [Online] 12:3