Berdianti, Dian, Ni Made Ras Amanda Gelgel, & Ade Devia Pradipta. " AGENDA SETTING PORTAL MEDIA ONLINE BALI.TRIBUNNEWS.COM DALAM PEMBERITAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERMUSIKAN." E-Jurnal Medium [Online], 1.1 (2020): 84-91. Web. 28 Mar. 2023