Candra, S., Amanda Gelgel, N., & Pradipta, A. 2019 Jan 14. HUBUNGAN TERPAAN IKLAN ROKOK DI TELEVISI DENGAN SIKAP REMAJA KOTA DENPASAR TERHADAP ROKOK. E-Jurnal Medium. [Online] 1:1