Candra, S., Amanda Gelgel, N., & Pradipta, A. (2019). HUBUNGAN TERPAAN IKLAN ROKOK DI TELEVISI DENGAN SIKAP REMAJA KOTA DENPASAR TERHADAP ROKOK. E-Jurnal Medium, 1(1). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/48138