Sedana, D., & Krisnawati, I. 2018 May 21. KEDUDUKAN DAN KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum. [Online] :