Rangga Wiraprastya, Shah, & Made Nurmawati. " TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL." Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum [Online], (2015): n. pag. Web. 8 Jun. 2023