Nazil Firdaus, Salman, Nella Sumika Putri, & Rully Herdita Ramadhani. " PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], 9.4 (2021): 671-691. Web. 21 Mar. 2023