Aina, Rossanti, & Dwi Aryanti Ramadhani. " PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], 9.2 (2021): 195-205. Web. 17 Oct. 2021