Saor Husada, Arthya, AND Dahana, Cokorda Dalem. " KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS" Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (2 October 2013)