Saor Husada, Arthya, & Cokorda Dalem Dahana. " KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (2013): n. pag. Web. 5 Dec. 2020