Saor Husada, A., & Dahana, C. 2013 Oct 2. KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] :