Saor Husada, A., & Dahana, C. (2013). KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, . Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690