SAOR HUSADA, Arthya; DAHANA, Cokorda Dalem. KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN KOMISARIS DALAM MELAKUKAN KEPENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], oct. 2013. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6690>. Date accessed: 05 dec. 2020.