Krisna, I., & Marwanto, M. 2021 Mar 10. KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN SEBAGAI HARTA PAILIT SUAMI ISTRI YANG BERCERAI SECARA AGAMA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] 9:4