Krisna, I., & Marwanto, M. (2021). KEDUDUKAN HARTA BENDA PERKAWINAN SEBAGAI HARTA PAILIT SUAMI ISTRI YANG BERCERAI SECARA AGAMA. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 9(4), 703-714. doi:10.24843/KS.2021.v09.i04.p12