Kumalasari, P., & Sudiarta, I. 2020 Feb 5. PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH ATAS PENGGUNAAN TANAH PERSEORANGAN TANPA PEMBEBASAN OLEH PEMERINTAH. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] 8:3