Jongguran Tio Debora Sitinjak, Arga, Dunia, Ngakan Ketut, AND -, Marwanto. " KEDUDUKAN OBJEK LEASING YANG DIKUASAI OLEH LESSE APABILA LESSOR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG" Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (29 April 2015)