Jongguran Tio Debora Sitinjak, Arga, Ngakan Ketut Dunia, & Marwanto -. " KEDUDUKAN OBJEK LEASING YANG DIKUASAI OLEH LESSE APABILA LESSOR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (2015): n. pag. Web. 13 Jul. 2024