Jongguran Tio Debora Sitinjak, A., Dunia, N., & -, M. 2015 Apr 29. KEDUDUKAN OBJEK LEASING YANG DIKUASAI OLEH LESSE APABILA LESSOR DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] :