Ari Pebriarta, I Kadek, AND Sukranatha, A. A. Ketut. " KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK" Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (29 April 2015)