Ari Pebriarta, I Kadek, & A. A. Ketut Sukranatha. " KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (2015): n. pag. Web. 18 Apr. 2024