Ari Pebriarta, I., & Sukranatha, A. 2015 Apr 29. KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM KAITAN DENGAN KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM OLEH PARA PIHAK. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. [Online] :