Saija, Ronald. " PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT." Kertha Patrika [Online], 38.3 (2016): n. pag. Web. 2 Jun. 2023